Äldreomsorg i Gävle

Gefle Seniorservice levererar äldreomsorg inom Gävleområdet med omnejd under LOV avtalet.

LOV-avtalet möjliggör äldreomsorg under privat regi och skapar en valfrihet bland olika aktörer på marknaden.

Gävle är ett förvaltningsområde för Finsktalande och Gefle Seniorservice erbjuder i och med detta även finsktalande personal.

 

I Gävle får du äldreomsorg med trygghet

Vi är ett lokalt baserat familjeföretag som brinner för en god och kvalitativ hemtjänst och äldreomsorg.

För att våra äldre ska få en större trygghet och en god personlig relation med våra anställda, har vi delat upp oss i flera mindre geografiska områden inom Gävle (samt en finsktalande arbetsgrupp).

Detta håller ner antalet personer som varje enskild kund behöver lära känna och möjliggör en stabilare och tryggare relation till personalen.

Tillsammans med dig som kund och med stöd av ditt biståndsbeslut tar vi fram en skräddarsydd plan för just dina insatser, som du sedan i kontinuerliga

uppföljningsmöten med din egen kontaktperson håller levande och uppdaterad.

 

Detta ingår i äldreomsorg hos oss:

  • Rätt person på rätt plats – Gefle Seniorservice låter vårt egna städbolag ta hand om alla städinsatser och vår vårdpersonal kan på så vis koncentrera sig på vårdnära arbetsuppgifter.
  • En väg in –  du kan enkelt nå oss med ett telefonnummer, 026-516200. I vår växel når du med enkla knappval: verksamhetsansvarig för just ditt område, hemtjänstpersonal samt städverksamhet(Gefle CleanIt)
  • Finsktalande personal och Verksamhetsansvarig – Behöver du kommunicera på Finska, kan du alltid vända dig till oss så lotsar vi dig till någon som kan hjälpa dig.