Äldrevård i Gävle

Vi jobbar utifrån perspektivet av att om personalen trivs i sitt arbete, motiveras av sitt jobb och brinner för att göra vardagen bättre för våra kunder så kommer vi att hitta en god kvalitet för just dig i din vardag.

Vidare så anställer vi i dagsläget bara utbildade undersköterskor eller vårdbiträden med väl dokumenterad vana inom äldrevård som uppfyller ovanstående kriterier och är övertygade att detta kommer vara ett vinnande och hållbart koncept för alla inblandade parter.

Vi jobbar med dig som utgångspunkt

Utgångspunkten att varje människa är unik är en avgörande förutsättning för vårt personcentrerade arbetssätt. I våra möten med våra kunder arbetar vi för att etablera en respektfull och god relation som ett led i en individanpassad äldrevård. Det är vår uppgift att se varje person i sitt unika sammanhang och anpassa oss efter detta för att kunna stödja och bidra med just det som behövs. Att vara i behov av äldrevård innebär inte att man även kan vara frisk inom andra områden. Att hitta friskfaktorer och stärka dessa för en utveckling och ökad frihet för våra kunder är en av våra stora visioner.

 

Värdegrund för en trygg äldrevård

Varje människa är unik och har sin egen värdegrund. För att kunna bemöta den mängd av människor som vi arbetar tillsammans med på bästa möjliga sätt så är det extra viktigt att vi själva har en god och stabilt förankrad värdegrund inom företaget.
Respektfullt bemötande, förtroendebyggande gemenskap och ödmjukhet inför människors olikheter är saker som vi anser är grundstenarna till ett lyckat samarbete och en god äldrevård.